Actievoorwaarden Facebookactie

  • Op deze actievoorwaarden zijn ten alle tijden mijn algemene voorwaarden van toepassing tenzij hier nadrukkelijk anders staat aangegeven
  • Fotoshoot is voor maximaal 5 personen
  • De fotoshoot vindt plaats op een in overleg gekozen locatie
  • De winnaar ontvangt digitaal 10-20 foto’s
  • Deze actie is niet geldig voor bedrijven
  • De looptijd van deze actie is van 20 mei 2021 t/m 31 mei 2021
  • Op 1 juni wordt via Facebook de winnaar bekend gemaakt
  • De fotoshoot kan gepland worden t/m 31 december 2021
  • Deze actie is niet geldig i.c.m. andere acties
  • Door gebruik te maken van deze actie verklaart de klant akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden
IgorFotografie 1 jaar